f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Definició del personatge a partir del vestuari

Definició del personatge a partir del vestuari

Escola Universitària ERAM

8 hores

Div de 16:00 a 20:00 / Diss de 9:30 a 13:30

28-05-2021- 29-05-2021

Donar eines a l’alumnat en termes d’inspiració i metodologia de treball a l’hora del disseny de vestuari.

1- Repàs ràpid per la història de la moda.

2- Claus per a definició del personatge:

 • Context espaciotemporal: Època, situació geogràfica, clima, sexe, classe social, orientació laboral…
 • Context psicològic: Passat, edat, familia, educació rebuda, entorn social, gustos musicals i artístics, activitats dins i fora de la feina, aficions…

3- Eines que aporta el vestuari per plasmar aquesta definició:

 • Color: es pot utilitzar per definir un estat d’ànim, per aguditzar canvis d’escena, per integrar o fer sobresortir el personatge en una escena. Per situar protocols / ritus socials.
 • Textures: la riquesa o la pobresa dels teixits explica el tipus d’ús que s’ha fet en el passat d’una determinada peça de roba, o de l’estrat social al qual pertany el personatge. També parla de l’època, de l’orientació laboral i sobretot del clima. Aporta una riquesa de matisos a la imatge i s’han de tenir en compte possibles problemes que aquestes poden generar amb la càmera.
 • Formes: Són determinants per marcar l’època, però poden servir per aguditzar o matisar certs atributs físics del personatge. El tall de la peça de roba l’incloc fins a la secció de les formes.

4- Exercicis pràctics:

 • Lectura de guió i definir un vestuari entre tots (la professora orientarà i conduirà les decisions).
 • Orientació d’on buscar les fonts d’inspiració.
 • Exercici individual: deixar escollir entre 3 opcions de guió i definir un vestuari. Compartir-lo amb la classe i exposar el perquè. Respondre mitjançant imatges de referència, pintures, dibuixos (portaré plantilles per agilitzar el procés), paletes de color, de textures i formes…
 • Exercici invers: definició del personatge existent basant-nos en el vestuari que porta: desglòs de tots els elements que ajuden a entendre’n la psicologia.
 • Creació d’un vestuari original a partir de claus: ex: Futur pròxim inspirat amb barreja de vestuari del s.XIX i anys 2000. Superherois, Adaptacions de vestuaris d’època d’una forma original (canvis sobre color, textura o forma del vestuari històric).
 • Visualització d’exemples a posteriori i preguntes.